Earwell is een product en behandeling voor pasgeboren baby’s met een oorafwijking of flaporen. Belangrijk is dat de therapie snel na de geboorte moet worden toegepast. De resultaten zijn significant beter als er binnen 2 weken na de geboorte wordt gestart.